Добро дошли на презентацију Агенције Коцка Параћин

Актуелно

Дорађено 21.04.2015.

(XML)-(ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПДП) - Урађен део апликације за израду XML фајлова за пуњење образаца ПДП и ПБ-1

(Зараде)-(Архива)-(Салдо_скраћени) - приказује укупну обавезу за ПИО за М4 образац

 

 

Вести 12.03.2015.

Најнижа основица доприноса за 2014 годину износи 268 284.00 динара

Просечна стопа за Пио за 2014 годину износи 24.83%

Просечна стопа за Здравство за 2014 годину износи 11.47%

Просечна стопа за Незапосленост за 2014 годину износи 1.50%

03.03.2015.

Објављена је нова апликација за достављање годишњих обрачуна на сајту АПР-а

Упутство за прекњижавање,пуњење образаца и

пренос XML фајлова можете преузети са странице НОВЕ ВЕРЗИЈЕ

XML шаблоне и нову верзију програма ФИН

можете преузети са странице НОВЕ ВЕРЗИЈЕ

 

 

05.02.2015.

Померен је рок за достављање годишњих обрачуна за 2014 годину до 31.03.2015 године

31.01.2015.

Најнижа основица за обрачун доприноса од 01.02.2015 године износи 22357 динара

Неопорезиви износ зараде од 01.02.2015 године износи 11433 динара

 

 

01.01.2015.

Припреме за годишњи обрачун су увелико у току. Обавештавамо кориснике да смо припремили софтвер за замену конта са старог на нови контни оквир.

Омогућен је унос конта класа,група и синтетике у табеле.

Такође је урађена шема за прекњижавање са старог на нови контни оквир.

Урађени сви обрасци за састављање годишњег обрачуна

Основна делатност

Производња софтвера за рачуноводство под Windows оперативним системом

Фин - рачуноводствени софтвер за мала и средња предузећа на desktop рачунарима са подршком за рад у мрежи до 25 радних станица

Каса - програм за подршку рада са фискалним касама

Комуналије - програми за обрачун комуналних услуга (вода,смеће,топлана,гробарине...)

У припреми Фин-Web вођење пословних књига преко интернета

Остале делатности

Саветодавни послови из области рачуноводства и финансија

Састављање годишњих обрачуна и пореског биланса

Заступање пред пореским и судским органима

Обрачун камате

Обрачун зарада накнада и других примања

Израда студија трансферних цена

Израда планова и програма пословања

O nama

Kratko o nama

Osnovni podaci

Agencija Kocka Brnic Jozef preduzetnik

35250 Paracin Prvomajska 9

Pib 101095872

Maticni broj 54197047

tekuci racun kod Alpha bank Paracin

180-5211820015771-38

Istorija

Kljucni momenti

09.1982 Prvi susret sa racunarima u casopisu Galaksija

11.1986 Nabavka prvog racunara spektrum 48 k

07.05.1989 Prelazak iz stamparije u Radnu zajednicu komunalnih preduzeca

06.1989 Programiranje zarada i obracun poreza na Aplle II c

01.01.1990 Prelazak u Vodovod iz radne zajednice komunalnih preduzeca

01.01.1990 do 31.03.1990 Svakodnevni rad na izradi softvera za obračun vode

01.04.1990 Pustanje u rad softvera za obracun vode

17.06.1990 Izrada softvera za fakturisanje i praćenje uplata distributivnog sistema (piramida)

07.1990 Nabavka prvog računara Pc 286 xt sa 40 mb HD

12.1990 Završetak prve verzije programskog paketa FIN pod DOS-om

27.11.1990 godine osnovano je preduzeće ENTERSOFT

10.05.1997.godine preduzeće se trasnformiše u Agenciju Kocka i pod tim imenom radi i danas

06.1998 Pocetak rada na prvoj verziji programskog paketa FIN pod Windows-om

05.2000 Završetak prve verzije programskog paketa FIN pod Windows-om

22.02.2007 Rodio se prvi unuk Filip

31.10.2008 Rodila se unuka Teodora

Licni podaci

lični podaci

Brnić Jozef vlasnik agencije

rodjen 07.07.1957.godine u Ćupriji

Otac Stipe Majka Radoslava

Oženjen, sin Oleg, unuci Filip i Teodora

Završene skole

Gimnazija Ćuprija 1976 (prosek vrlo dobar)

od 1980 do 1981 Viša škola rezervnih oficira u Bileći

klasa 64 prosek ocena 8.89 (9 ispita) do kraja vojnog roka ostao u Bileći)

Trenutno u činu rezervnog poručnika

od 1983 do 1986 Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu završio Višu skolu smer Agroekonomija(20 ispita+diplomski)

Nezavršene škole

od 1976 do 1980 studije Matematike (7 od 9 ispita iz prve i 2 ispita iz druge godine) promašio temu.

od 1988 do 1990 Završena treca i cetvrta godina (20 ispita) na Agroekonomiji osim 2 ispita i diplomskog

Nepriznata zvanja

Od 1982 do 1990 godine učenje programiranja (ovo mi izgeda najbolje ide)

Финансије

Главна књига

Аналитика

Благајна

Камате

Књига прихода и рахода

Књига паушалних обвезника

Електронско плаћање

Промет

Велепродаја-услуге

Малопродаја

Производња

Пдв

Шифарници

Улазни документи

Излазни документи

Подножја

Шеме књижења

Тарифе пореза

Врсте налога

Девизни курсеви

Градови

Xml

Xml пореске пријаве

Текстови

Обрасци

Преглед

Актуелности

Разне табеле

Подаци о фирми

Лозинке

Извоз табела

Команде

Пдф прегледи

Слање емаилова

Зараде

Параметри

Унос радника

Унос часова

Платни списак

Обрачун

Евидениција радника

Кредити

Спискови за банку

Вирмани

Комуналије

Вода

Канализација

Смеће

Грејање

Гробарина

Одржавање зграда

КОНТАКТ

Можете нас контактирати на:

063/601-025 Joза email jozef.brnic@gmail.com

064/2136-084 Младена

03.01.2015.

Биланс стања и успеха за друга правна лица

Статистички извештај за друга правна лица

02.01.2015.

Конта класа,група,синтетике и аналитике за 2014 и 2015 годину

Упоредни преглед за прекњижавање са старог на нови контни план

28.12.2014.

Биланс стања и успеха за правна лица и предузетнике

Статистички извештај за друга правна лица

Промене на капиталу

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

27.12.2014.

Почело је отварање нове године

Пренос прималаца прихода из старе у нову годину

Нека запажања у вези html

Css чаробне стране

Чудесне технологије javascript i jquery

Php језик weba може скоро све

Најбржа база података

Povezivanje

Агенција Коцка

35250 Параћин

Првомајска 9

Пиб 101095872

Матични број 54197047

т.р.180-5211820015771-38

Агенција Коцка 35250 Параћин Првомајска 9 Пиб 101095872 email jozef.brnic@gmail.com текући рачун 180-5211820015771-38
Пошаљите поруку
Име и Презиме   
Ваш емаил     
Порука     
Излаз
Израчунавање контролног броја по моделу 97
Унесите Ваш број
Контролни број је